Sitemap    

Torbens Valgprogram 2017

Valgprogram Torben Engholm 2018-2022

Hjertesager:


• Nedsættelse af §17 stk3. udvalg med repræsentation af politikere og borgere fra mellembyerne.

• Sikre svømmefaciliteterne i Hovedgård og Bankager.

• Sikre servicebygning med sauna til Kite og Vindsurfere og Vinterbaderne i Husodde.

• Nye multihalle i Hovedgård, Gedved, Østbirk, Stensballe, Egebjeg og Lund.

• Tryghedsboliger i Østbirk.

• Renovering af Østbirk Skole.

• Sikre dagplejen i ALLE skoledistrikter.

• Kunstgræs til Gedved, Østbirk og Hovedgård.

Mellembyerne:

• Nedsættelse af §17 stk3. udvalg med repræsentation af politikere og borgere fra mellembyerne.

• Sikre svømmefaciliteterne i Hovedgård.

• Sikre hallerne i Østbirk og Hovedgård.

• Kunstgræsbaner til Gedved, Østbirk og Hovedgård.

• (By)Bus på tværs mellem Hovedgård, Gedved og Østbirk. Med skift til Horsens og Egebjerg i Gedved.

• Bybus til Hatting.

• Tryghedsboliger I Østbirk.

• Nye udstykninger og en bred vifte af boligmuligheder i mellembyern.

• Udbygge lokal erhverv og handelsliv i mellembyerne.

• Sikre tilgængelighed til at nyde den smukke natur omkring os.

• Udvikle det aktive kultur og fritidsliv ved at sikre de lokale haller og svømmehaller.

• Udbredelse af flextrafik og teletaxa uden for Horsens, og bedst mulig og billig kollektiv trafik.

• Flere cykelstier og sikker skolevej.

• Gratis busser for de studerende og pensionister.


Børn og unge Folkeskolen og børnepasning:

• Garanti for at forældrene kan vælge frit mellem dagpleje og vuggestuer i alle distrikter.

• Ingen lukning af de lokale folkeskoler.

• Kortere skoledag.

• Give skolens ledelse og skolebestyrelse frie hænder til at drive skolen.

• Tilføre nødvendige personale ressourcer til Skoler og dagtilbud.

• Flere uddannet personale, til børn med særlige behov og dagtilbud.

• Renovering af skoler og daginstitutioner for 500 millioner over de næste fire år.


Velfærd og de ældre:

• Sikre de nødvendige økonomiske resurser til svage ældre og handicappede med særligt behov.

• At der afsættes flere midler for at sikre mere hjemmepleje til de svageste og ensomme ældre.

• Tryghedsboliger i Østbirk, Lund, Gedved, Hatting, Brædstrup, Hovedgård, Søvind, Nim.

• Bevare Klippekort ordningen for udsatte og enlige ældre.

• Bedre overgange fra sygehus til eget hjem for at undgå genindlæggelse.

• Ældre over 75 følges hjem af kommunal sygeplejerske ved behov efter indlæggelse.

• 20 akutpladser og 60 nye plejehjemspladser.

• Bredt udvalg af nye handicapvenlige boliger.


Miljø trafik og bæredygtighed

• Fjernvarmeforsyning til Grumstup fra Hovedgård Fjernvarme, sammen med projektion af ny cykelsti mellem Hovedgård og Grumstrup.

• Nye udstykninger i alle dele af kommunen.

• Renovere veje til anstændig standart.

• Flere cykelstier i by og på land.

• (By)Bus på tværs mellem Hovedgård, Gedved og Østbirk. Med skift til Horsens og Egebjerg i Gedved.

• Bybus til Hatting.

• Gennemfører de vedtagne vejplaner og planlagte cykelstier.

• Billigere takster til kollektiv trafik.

• Digitale vejskilte, der vejleder trafikanterne.

• Intelligente trafiklys med grøn bølge.

Torben Engholm  | Tlf.: 30 13 66 77 | torben.engholm@horsens.dk