Sitemap    

Tillidsposter

Tillidsposter

 • Bestyrelsesformand Forældreforum Horsens 2002-
 • Næstformand Vision 8732 2009-
 • Formand for Sportssammenslutningen for Horsens Omegn 2006 -
 • Medlem af Radio Horsens bestyrelse 2006 -
 • Bestyrelsesmedlem Horsens Ungdomsboliger 2006 -
 • Kredskasserer for Socialdemokraterne i Horsenskredsen 2005-2007
 • Medlem af Horsens byråd 2005 -
 • Formand Forældre Forum Horsens 2002-2006
 • Medlem af Kloster Kirkens menighedsråd 2000-2004
 • Forældrebestyrelsen i distrikt Bankager 2003-2005
 • Herudover frivilligt børne-/ungdomsarbejde i Horsens Roklub og FDF gennem flere år
Torben Engholm  | Tlf.: 30 13 66 77 | torben.engholm@horsens.dk