Sitemap    

Om Torben

Torben Engholm

Jeg er 54 år, single og far til Anders og Mikkel på 19 år der læser HTX, og elektrikker via EUX.

Jeg bor i Tvingstrup hvor der er masser af lys og højt til himlen.

Jeg er medlem af Horsens byråd hvor jeg sidder i Børne- Skoleudvalget og Bæredygtighedssudvalget.

Til daglig er jeg smed hos AVK i Galten hvor jeg sammen med dygtige kolleger fremstiller Vand og gasventiler, med eksport til hele verden.

HORSENS FOR ALLE

Jeg har været så privilegeret at være kommunalpolitiker i den periode hvor kommunen har udviklet sig mest, da vi succesfuldt har gennemført en sammenlægning af de tre gamle kommuner. Gedved, Brædstrup og Horsens. En lang og udfordrende proces for alle kommunens ansatte og for os politikere der sammen har løftet Horsens op blandt Danmarks bedste kommuner. Til gavn for borgerne i Horsens Kommune.

Uanset om man bor i Tvingstrup, Underup, Sejet, Søvind eller andre dejlige steder i vores kommune, er det vigtigt at man føler at man bor i en kommune for alle. De små og mellemstore byer skal tilgodeses når det gælder placering af kommunale institutioner, biblioteker, børnehaver og kulturcentre. Ligesom en styrket offentlig transport og hyppigere busafgange også er en væsentlig del af lokalområdernes sammenhængskraft. Jeg vil arbejde for fortsat vækst ude i lokalområderne. For kun ved vækst og tilflytning kan vi opretholde vores lokale Brugs og forretningsliv.

FORENINGSLIV FOR ALLE

Gennem hele mit liv har jeg været kendt som en ildsjæl inden for frivilligt foreningsarbejde. Derfor blev jeg opfordret, og valgt til, formand for Sportssammenslutningen for Horsens Omegn. En post der tager en stor del af min fritid, hvor jeg arbejder for at styrke idrætsklubbernes liv, vækst og udvikling i hele Horsens Kommune. Idrætten er en del af det levende demokrati hvor vi gennem udvikling vil bygge bro mellem foreningerne og Horsens Kommune.

Det er vigtigt en kommune som Horsens fortsat har en mangfoldighed af foreningstilbud til gavn for alle borgerne i kommunen. Dette skal understøttes ved at bibeholde det nuværende foreningstilskud samt friholde klubberne for betaling af haltimer. Horsens skal være det bedste sted at være frivillig leder i Danmark, derfor skal rammerne naturligvis også være dertil. Vi skal understøtte de aktive så Horsens Kommune vedbliver at være et vækstområde. Derfor arbejder Sportssammenslutningen for Horsens Omegn ud fra kommunens vision.

BØRNEPASNING FOR ALLE

Børneområdet har gennemgået en stor forvandling de seneste fire år. Forældrene har mærket en positiv forandring ved at Horsens er gået fra at være myndighedskommune. Til en servicekommune der levere høj kvalitet på alle brugerområder. Især har vi gennem dialog fået en god synergi mellem forældre, og os politikere igennem Institutionsforum hvor forældrebestyrelserne bliver orienteret og får indflydelse omkring nye tiltag gennem fælles dialog.

De vigtigste tiltag for forældrene er at åbningstiderne i institutionerne tilpasses forældrenes behov i hver enkelt institution når der behov for udvidelse af åbningstiden og at børnene garanteres pasning inden for det skoledistrikt barnet bor i. Samt at der i alle nybyggede børnehaver er mulighed for at udvide med en vuggestue, på den ene af institutionens stuer.

BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE OG EN FOLKESKOLE FOR ALLE

Det gik lige så godt, ledigheden bare fald og faldt. Men så kom krisen. Alligevel er jeg optimist. Vi er ingen gang oppe på den samme ledighed som for tre år siden. Men det er da klart at ledigheden skal være i fokus dag for dag. Især er det vigtigt at holde alle unge i gang. Der bør være en særlig opmærksomhed på de 16-25 årige, således at vi fastholder dem i uddannelse eller job med uddannelsesperspektiv. Blandt andet via mentorordninger til arbejdsgiveren og den unge, og udvidet samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning omkring fastholdelse af de unge i deres valg.

Derfor er det vigtigt at give de unge et godt fundament i kommunens folkeskoler, ved at udvikle de unge til kreative og selvsikre individer der er gode til fællesskab og samarbejde, og høj faglighed. Derfor må det være et fælles ansvar at børnene lære det de skal. Det største ansvar påhviler forældrene. Hvis forældrene sørger for at ungerne er ordentligt opdraget, og den unge er udhvilet og forberedt, skal folkeskolen nok give den unge valgmuligheder når de skal træffe deres endelige valg. Svigter forældrene deres opgave er det folkeskolens pligt at gribe ind med hurtig indsats. Alle skal have en chance for at udvikle deres resurser og tilegne sig den viden, den unge og Danmark har brug for i en globaliseret verden. Dette betyder også vi er forpligtet til at stille moderne undervisnings- og læremidler til rådighed. Skolernes forsyning med it-udstyr skal være tip-top.

Skal Danmark klare sig i konkurrencen i fremtiden er det vigtigt at skolerne tidligt prioritere dansk/læsning, naturfag og matematik. Samt at forberede de unge til studierelevant undervisning.

Jeg har naturligvis meget mere på hjertet. Derfor vil jeg opfordre dig til at gå ind på min hjemmeside www.horsensforalle.dk hvor du kan læse meget mere om min politik, og hvem jeg er.

Torben Engholm  | Tlf.: 30 13 66 77 | torben.engholm@horsens.dk