Sitemap    

Mærkesager

Torben Engholm

Horsens for alle

• Ligevægt mellem land og by. Nedsættelse af Omegnsudvalg.
• Fastholde Horsens som Danmarks kulturelle
Hovedstad og kulturby
• Gode vilkår for erhvervslivet
• Udbygge uddannelsesinstitutionerne
• Billige og attraktive boliger for alle
Horsens Kommune har alt det der gør Horsens til den
mest attraktive tilflytterkommune i Danmark.
Vi har en smuk og uspoleret natur, og et rigt varieret
og bredt kultur og idrætsliv.
Vi har et opland med smukke naturlige omgivelser
nær skov og natur, med attraktive udstykninger for
nytilflyttere, der samtidig er tæt beliggende til en
storby der har det hele.
Horsens Kommune ligger i superligaen som event og
kulturby. Dette Brand skal fastholdes og udvikles, så vi
vedbliver at være den kommune i Danmark hvor det
hele sker, for at tiltrække nye uddannelsesinstitutioner
og kreative innovationsvirksomheder.
Horsens skal være kendt som en kommune for alle.
Vi skal have en boligpolitik så alle uanset indtægt har
råd til at bo i Horsens. Uanset om man er studerende
eller under uddannelse skal der være boliger til priser
der gør at man vælger Horsens når man skal studere
eller i lære.

 


Service for alle med oplandet i Centrum

• Sikre svømmefaciliteterne i Hovedgård

•Sikre genbrugsplads i Vedslet

• Arbejde for togstop i Hovedgård
• Sikre Østbirk og Hovedgård Hallerne ordentlige
vilkår og rammer
• Placering af kommunale institutioner
i oplandsbyerne
• Fastholde den udvidede åbningstid på bibliotekerne i
Søvind, Gedved, Hovedgård og Østbirk
• Sikre en god kollektiv trafik og togstop
i Hovedgård
• Give de unge i mellem byerne lokaliteter
for et klubhus
• Lyt til Lokalrådene
Uanset om man bor i Tvingstrup, Underup, Sejet,
Søvind eller andre dejlige steder i vores kommune,
er det vigtigt at man føler at man bor i en kommune
for alle. De små og mellemstore byer skal tilgodeses
når det gælder placering af kommunale institutioner,
biblioteker, børnehaver og kulturcentre. Ligesom en
styrket offentlig transport og hyppigere busafgange
også er en væsentlig del af lokalområdernes sammenhængskraft


Beskæftigelse og uddannelse.
En Folkeskole for alle
• Bevare det udvidede timetal i
læsning for 0-3-klasserne
• Bevare det udvidede timetal i
naturfag for 4-5-klasserne
• Styrke elevernes it-kompetencer
• Sikre et socialt fællesskab uden uro og mobning
• Alle 16-25 årige skal fastholdes i uddannelse
• Overgange i uddannelsessystemet er alles ansvar
Vi står i er vadested mellem industrisamfundet og innovationssamfundet.
Derfor er det vigtigt at give de
unge et godt fundament i kommunens folkeskoler,
ved at udvikle de unge til kreative og selvsikre individer
der er gode til fællesskab og samarbejde, og høj
faglighed.


Børnepasning for alle
• Pasningsgaranti i eget skoledistrikt
• Fleksibel åbningstid i Alle institutioner
• Udbygning af tidssvarende
daginstitutioner og skovbørnehaver
• Dagplejehus til Stordagpleje.
Til pasning ved ferie, sygdom og lukkedage
Horsens Kommune har et væld af pædagogiske
pasningstilbud. Alle med hver deres fordele.
For børnefamilierne har det stor betydning at pasningsmulighederne
ligger tæt på inden for det skoledistrikt
familien bor. Samtidig med at kvaliteten i
vores dagtilbud er i top


En god og værdig ældrepleje
Det er vigtig at de ældre og deres pårørende har mest mulig indfydelse på den enkelte borgers ønsker og krav.
• Tryghedsboliger med social vicevært
• Transportordning med teletaxa
• Selvbestemmelse efter den ældres eget ønske
• Akutpladser efter indlæggelse
• Forsat indsats imod demens

Idrætsliv for alle
• Ansættelse af en breddekonsulent
• Bibeholde det nuværende medlemstilskud
• Gratis brug af kommunens haller
og idrætsanlæg
• Bygning af ny moderne dobbelthal
med springgrav og opdelingsmuligheder
• Sikrer vedligeholdelse af haller og idrætsanlæg
Gennem hele mit liv har jeg været kendt som en
ildsjæl inden for frivilligt foreningsarbejde. Derfor
blev jeg opfordret, og valgt til, formand for Sportssammenslutningen
for Horsens Omegn. En post der
tager en stor del af min fritid, hvor jeg arbejder for
at styrke idrætsklubbernes liv, vækst og udvikling i hele Horsens Kommune

 
Torben Engholm  | Tlf.: 30 13 66 77 | torben.engholm@horsens.dk